The Europeum
(oproti Prezidentskému palácu)
Suché Mýto 1, blok B, 1.p
81103 Bratislava

0908-153-937

info@realityusmev.sk

IČO: 50447122 | DIČ: 2120427518

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava (Oddiel: Sro, č. vložky 117022/B), a nie je platcom DPH.

Reality Úsmev s.r.o

Údaje označené s * sú povinnné